Soutěž o nejsympatičtější pár
roku 2013

3. ročník soutěže pořádá Zlatnictví Karel Stoch

Zapojte se do soutěže  Registrovat se!
V soutěži je registrováno 143 soutěžních párů

Pravidla soutěže

Pořadatelem soutěže je Zlatnictví Karel Stoch (dále jen pořadatel), IČO 64083331.

  • Věcnou cenu získají první tři soutěžící s největším počtem hlasů!
  • Každý může hlasovat pouze 3x za 24 hodin a to s odstupem nejméně 3 hodiny. Kontrola se bude provádět na základě Vašeho Facebookového profilu.
  • Pokud pořadatel zjistí, že soutěžícímu jsou posílány podvodné hlasy, bude tento soutěžící ze soutěže vyřazen!

Kdy soutěž probíhá?

Soutěž probíhá od 28. 1. 2013 do 28. 3. 2013.

Registrace soutěžících začíná 28. 1. 2013 a končí 28. 2. 2013. V tomto období se můžete pouze registrovat. Soutěžící se mohou registrovat až do ukončení soutěže.

Samotné hlasování pro soutěžní páry bude probíhat od 28. 2. 2013 do 28. 3. 2013.

Vítězové budou vyhlášení 7 dní po ukončení soutěže. Vítěze zveřejníme na Facebooku – zlatnictví Stoch a na stránce www.zlatnictvi-sperky.com po ukončení soutěže.

Zakázka na vyhotovení snubních prstenů musí být zadána do konce září 2013.

Předání výhry

Výherce bude kontaktován na zadaném emailu v registračním formuláři. K předání výhry ze soutěže se zlatnictvím Stoch dojde po elektronické domluvě s výhercem. Výhra bude odeslána na místo jeho bydliště, podle OP.

Výhry jsou uvedeny a detailně specifikovány na stránce výhry v soutěži.

Výherce může být požádán o pořízení fotografií nebo krátkého videozáznamu výherce s výhrou ze soutěže pro marketingové účely. Pořadatel si vyhrazuje právo zveřejnit materiály, které byly poskytnuty pro své marketingové účely.

Obecná ustanovení

Pořadatelem soutěže je Karel Stoch, IČO 64083331 se sídlem Ostrava - Hulváky, Sokola Tůmy 1099/1, PSČ 709 00. Pořadatel nemusí uchovávat dotazy účastníků soutěže a nemá povinnost na dotazy odpovídat.

Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba, s výjimkou zaměstnanců a rodinných příslušníků společnosti Zlatnictví Karel Stoch. Za osoby nezletilé lze případnou věcnou cenu předat pouze zákonnému zástupci.

Po registraci nebude soutěžíci ihned vidět. Bude zveřejněn až po schválení administrátorem.

Pod jednou IP adresou může být ukryto i několik koncových zařízení. To může zapříčinit, že systém bude hlásit, že z Vašeho koncového zařízení jste již hlasovali.

Pořadatel si vyhrazuje právo kontroly splnění podmínek pro účast v soutěži a posouzení nároku na výhru. Výherce může být požádán o předložení průkazu totožnosti se zakrytými osobními informace pro identifikaci výherce. Ve sporných případech si organizátor vyhrazuje právo rozhodovat s konečnou platností dle vlastního uvážení.

Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit finanční hotovostí. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady.

Zpracování osobních údajů

Každý soutěžící dává pořadateli této soutěže v souladu se zák. č. 480/2004 Sb. v platném znění souhlas ke zpracování osobních údajů s použitím své e-mailové adresy za účelem navázání kontaktu se soutěžícím v průběhu soutěže a rovněž pro účely zasílání obchodních sdělení, informací o průběhu této soutěže a informací o dalších marketingových akcích pořadatele. Souhlas může být kdykoli bezplatně odvolán.

Pořadatel tímto informuje každého účastníka, který poskytl v soutěži svoje osobní údaje ke zpracování, o jeho právech ze zákona č. 101/2000 Sb., zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že účastník má právo přístupu k nim, a že má právo při porušení zákona obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §11 a §21 uvedeného zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv odvolán.

Konečná ustanovení

Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto pravidel soutěže, který může být ve zkrácené verzi komunikován na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Tato pravidla jsou v rámci soutěže považována za jediná úplná a konečná.

Úplná pravidla soutěže jsou po celou dobu její platnosti k dispozici na webových stránkách soutěže. Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly. Tato pravidla, soutěž a právní vztahy mezi pořadatelem a soutěžícími se řídí právním řádem České republiky.